Workshop

Få hjælp til at forme dit IT-udviklingsprojekt

Vi hjælper dig fra idé til kravspecifikation

Uanset om det drejer sig om den næste store forretningsidé eller om et optimeringsprojekt, hjælper Onlimited dig til at forme, strukturere og klargøre projektet til udvikling. Det er dette arbejde vi hentyder til, når vi taler om Workshops. 

Et typisk workshop-forløb

Inden en workshop

Du har et klart billede af din idé og dine behov og starter med at præsentere Onlimited overordnet for disse. Den indledende snak er gratis og vi vurderer, om vi ønsker at gå videre til en workshop i fællesskab. Det er ligeledes i denne fase at en evt. NDA skal udarbejdes og underskrives.

Workshop #1

Fokus: struktur, arkitektur og kortlægning af ønsker og ideer til version 1, 2 og 3.

Indhold: Formålet med workshoppen er at skabe et overblik og starte en specifikationsfase af projektet. Det er ikke sikkert at hele projektet skal afvikles i én iteration (faktisk er det på ingen måde noget vi kan anbefale) – måske giver det mening at opdele projektet. Workshoppen består typisk af tre møder, hvoraf vi gerne ser at mindst ét er fysisk, hvilket naturligvis ikke er et krav.

  1. Første møde er et intromøde til teamet på projektet og forløbet med workshoppen

  2. Ved det andet møde leveres et udkast til dokumentation til workshoppen

Output: På et tredje og afsluttende møde leveres en overordnet specifikation for projektet, og vi kan komme med et løst estimat på projektet. Denne specifikation vil ligeledes kunne anvendes som projektoplæg til andre software-huse såfremt du ønsker at “trykprøve” prisen i markedet.

Pris: prisen for en workshop afhænger af projektets størrelse

Workshop #2

Fokus: Den visuelle del – UX og UI

Indhold: På dette tidspunkt kender vi projekt-scopet og vi kan nu starte arbejdet med den visuelle del. Hvad enten der er tale om store eller små projekter er formålet at få truffet principielle designvalg og at få disse designvalg eksemplificeret igennem både UX- og UI-oplæg. Der er vigtigt du er opmærksom på, at der ikke er tale om en færdig designguide.

Output: Når workshoppen afsluttes, vil du være i besiddelse af en klikbar prototype (ikke fuldstændig) og et overordnet design til de forskellige moduler/dele af løsningen samt en supplerende beskrivelse.

Efter endt workshopforløb

Udarbejdelse af egentlig kravspecifikation

Med udgangspunkt i de læringer og beslutninger, der er opnået og truffet i løbet af workshoppen, skal der udformes en egentlig kravspecifikation. Det er vigtigt at det er dig som kunde der er afsender på kravspecifikationen, da det er denne der, danner grundlag for projektet. Hvad der ikke står anført i kravspecifikationen bliver ikke udviklet! Derfor er det afgørende at du tager ejerskab og ansvar for kravspecifikationen og selv står som afsender. Onlimited bistår selvfølgelig gerne med tekniske beskrivelser og uddybning af forhold, men den overordnede ejer af kravspecifikationen er dig som kunde.

Typiske spørgsmål

Svar: Nej – du forpligter dig ikke ud over workshoppen

Svar: Nogle kunder er ikke altid forstående for hvorfor de skal betale for en workshop for at kunne få en pris. Det korte svar er at IT-udviklingsprojekter er komplekse størrelser og at selv mindre ting, set med kommercielle øjne, kan være store ting set med tekniske øjne. Derfor skal tingene skrives ned så objektivt som muligt således der er mindst mulig risiko for, at man ikke er enige om hvad målene og kravene til løsningen er.

Kontakt os

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.