Vi digitaliserer jeres forretningsflow

Vi ved godt at det kan være svært at forudse alt på forhånd , derfor hjælper vi jer med at blive klogere på jeres løsninger undervejs.

Vi bliver typisk valgt som leverandør til løsninger, der har et optimerings- eller rationaliseringssigte. Vores fokus ligger i at hjælpe vores kunder med at digitalisere deres forretningsflow eller optimere processer eller kundeoplevelser.

Et godt resultat kræver delmål

Overordnet set kan vi godt lide at arbejde med de kunder som erkender, at vi ikke skal gennemføre hele den digitale rejse i ét hug, men som i stedet har respekt for at det kan være svært at forudse alt på forhånd og at vi alle bliver klogere undervejs.

Det er vigtigt for os at vi kan se din investering bliver betalt tilbage igennem de forbedringer den medfører. Derfor arbejder vi meget med begreber som “Fail Fast”, “Minimal Viable Product”.

Digitaliseringen er et samspil mellem kompetente fagområder

Vores erfaring er, at ingen virksomheder er ens, selvom behovet ofte er den samme. Derfor har vi hos Onlimited en stærk opsætning af kompetencer på tværs af fagområder, som sikrer en strømlinet proces.

Idégenerering

Vi vil gerne være med fra starten og hjælpe dig med at udvikle din idé. Tænk på os som den IT- kyndige i familien men med det tvist at vi elsker at hjælpe.

Vi assisterer i denne fase med vores erfaring og udvikler dine tanker fra idé til et konkret koncept. 

Workshops

Med et konkret koncept i hænderne er det tid til at dykke ned i hvordan løsningen skal udformes og se ud. Vi afholder en eller flere workshops med fokus på funktioner, struktur, teknologier, integrationer og ikke mindst UX og UI. Et centralt element i vores arbejde er de grafiske og visuelle elementer. Hvordan skal løsningen struktureres, hvordan skal knapperne på de enkelte skærmbilleder placeres, hvordan skal brugerne klikke igennem løsningen etc.

Afslutningsvis leveres en overordnet specifikation og klikbar prototype af projektet og vi leverer et løst estimat på det aftalte scope. Du kan læse mere om vores workshop her

Kravsspecifikation

Med udgangspunkt i de læringer og beslutninger, der er opnået og truffet i løbet af workshoppen, skal der udformes en kravspecifikation. Det er vigtigt at det er dig som kunde der er afsender på kravspecifikationen, da det er denne der, danner grundlag for projektet. Hvad der ikke står anført i kravspecifikationen bliver ikke udviklet! Derfor er det afgørende at du tager ejerskab og ansvar for kravspecifikationen og selv står som afsender. Onlimited bistår selvfølgelig gerne med tekniske beskrivelser og uddybning af forhold, men den overordnede ejer af kravspecifikationen er dig som kunde. 

Opstart

Ved opstart på et projekt introduceres du for det team som arbejder på din løsning og vi sikre, at alle involverede forstår forretningslogikken. Der udarbejdes en tidsplan for de enkelte milepæle i samarbejde med dig med fokus på de kontaktflader der måtte være. Alle kritiske elementer i projektet belyses i denne fase således at vi ikke ender i en situation hvor deadlines skal flyttes.

Udvikling

Vi elsker at udvikle software og benytter en agil Scrum-tilgang. Der leveres en ugentlig status på projektet samt en månedlig gennemgang hvor vi gennemgår leverede og kommende milepæle. Selve udviklingsfasen består af mindre sprints med fokus på at levere testbar funktionalitet. 

Levering & test

Når funktionaliteten er færdigudviklet, overgår projektet til test og dernæst drift-test. Vi tilbyder oplæring og guides i forbindelse med test og igangsættelse af løsningen. 

Vedligehold & support

Vi tilbyder en lang række produkter og aftaler når dit projekt er leveret men det vigtigste er løbende at sikre drifts- og IT- sikkerheden er i top. Hvad vi blandt andet kan tilbyde er løsningseftersyn og sikkerhedseftersyn.

Kontakt os

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.