Vi digitaliserer jeres forretningsflow

Vi ved godt at det kan være svært at forudse alt på forhånd , derfor hjælper vi jer med at blive klogere på jeres løsninger undervejs.

Vi bliver typisk valgt som leverandør til løsninger, der har et optimerings- eller rationaliseringssigte. Vores fokus ligger i at hjælpe vores kunder med at digitalisere deres forretningsflow eller optimere processer eller kundeoplevelser.

Et godt resultat kræver delmål

Overordnet set kan vi godt lide at arbejde med de kunder som erkender, at vi ikke skal gennemføre hele den digitale rejse i ét hug, men som i stedet har respekt for at det kan være svært at forudse alt på forhånd og at vi alle bliver klogere undervejs.

Det er vigtigt for os at vi kan se din investering bliver betalt tilbage igennem de forbedringer den medfører. Derfor arbejder vi meget med begreber som “Fail Fast”, “Minimal Viable Product”.

Digitaliseringen er et samspil mellem kompetente fagområder

Vores erfaring er, at ingen virksomheder er ens, selvom behovet ofte er den samme. Derfor har vi hos Onlimited en stærk opsætning af kompetencer på tværs af fagområder, som sikrer en strømlinet proces.

2_1_1

Softwareudvikling

Hos Onlimited er vores kerneydelse programmering af software. Dette gør vi i enten projektteams, der bliver sammensat til en specifik opgave, eller i mere permanente teams, til de af vores kunder, der er store nok til at have faste medarbejdere siddende på deres projekter. Vi udvikler ud fra en SCRUM-baseret projektmodel og forsøger hele tiden at nedbryde opgaverne i mindst mulige bidder således vi dels opnår en lavere kompleksitet på de enkelte delopgaver, dels sikrer en løbende afstemning af delleverancerne med vores kunder.

Projektledelse

Helt central for softwareudviklingen er naturligvis projektledelsen. I og med vi arbejder ud fra en SCRUM-baseret projektmodel har vi ligeledes valgt at få certificeret vores projektledere som både SCRUM-masters og Product Owners. Vi går meget op i at vores projektledere er tilgængelig for dig som kunde og at der på daglig basis er dialog omkring disse udviklingsprojekter og driftsopgaver.

2_2
2_3

UX & Usability

Et andet centralt element i vores arbejde er de grafiske og visuelle elementer (UX/UI). Hvordan skal løsningen struktureres, hvordan skal knapperne på de enkelte skærmbilleder placeres, hvordan skal brugerne klikke igennem løsningen, mm..

Det er meget forskelligt om vores kunder selv varetager denne del eller om vi er den bærende kraft. Uanset hvad er det et arbejde vi gerne bistår i og sikrer at det grafiske arbejde, der laves, kan implementeres på en teknisk set hensigtsmæssig måde.

Bemærk, at vi hos Onlimited ikke er et reklame- eller kommunikationsbureau. Vi leverer ikke oplæg på visuelle identiteter eller direkte branding af din virksomhed eller dine produkter. Vores fokus er den software du skal have udviklet og at denne ligger i tråd med en allerede eksisterende grafisk identitet.