SHOPCHECK

Kender du til udfordringen i at systematisere og skabe overblik over de mange processer og arbejdsgange i din restaurationsvirksomhed?

I en restaurant er der mange procedurer der skal overholdes og som oftest mange medarbejdere, der skal læres op i disse.

I restaurationsbranchen stilles der ydermere høje krav til hygiejne og fødevaresikkerhed. Leves der ikke op til disse, kan det have fatale konsekvenser for din forretning. Der er simpelthen ikke råd til at træde ved siden af, når det omhandler hygiejne, fødevarer og en branche med benhård konkurrence.

Selv om det i hverdagen er dine medarbejdere der opretholder den daglige drift og udfører kontroller i din(e) restaurant(er) er det i sidste ende dig som restauratør der har ansvaret og mærker konsekvenserne, når der ikke er styr på tingene. Derfor er det særligt vigtigt med fokus på arbejdsgange og processer.

Skab overblik og tag styring over din forretning

Med Shopcheck får du et værktøj til at strømline processer og holde overblik over din forretning.

Ved at opstille klare mål for hvornår en opgave er udført og til den kvalitet den skal løses, sikrer du struktur og ensartning. Derudover giver det et grundlag for evaluering, så du kan følge op på problematikker og optimere din forretning.

Har du eksempelvis en restaurantkæde og er det én bestemt restaurant der har udfordringer? Eller er det en procedure der overordnet set ikke bliver udført tilfredsstillende? Med Shopchecks dashboard har du et lynhurtigt overblik over, hvad og hvor du skal rette din opmærksomhed mod.

Central styring af tjeklister og dokumenter

Med Shopcheck kan du styre tjeklister og dokumenter centralt. Det letter det administrative arbejde, da du kun skal redigere informationerne et sted, når der er ændringer eller tilføjelser. Det sikrer dig samtidig, at alle dine medarbejdere altid arbejder ud fra opdateret materiale.

Værktøj til medarbejderudvikling

Et sted hvor systematisering af processer også er et stærkt aktiv er i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere. Ved at opstille klare mål for hvad medarbejderen skal gennemgå, sikrer du dig et strømlinet oplæringsforløb. Ligeledes opnår du et stærkt datagrundlag, når du skal foretage en evaluering af, om dine medarbejdere leverer som de skal – data du kan bruge løbende i udvikling af medarbejderne.

Med Shopcheck opnår du

null

Overblik over din(e) restaurant(er) så du kan identificere, reagere og følge op på fejl

null

Central styring af dokumenter, der letter det administrative arbejde og giver struktur

null

Et værktøj til systematisering af oplæring og udvikling af dine medarbejdere

null

Datagrundlag til evalueringer af kvalitet – både ift. opgaver og medarbejdere

null

Enkel adgang til procedurebeskrivelser og instruktionsvideoer

Med Shopcheck giver du dine medarbejdere det bedste grundlag for at overholde de retningslinjer, der er i virksomheder. Som restauratør kan du uploade dokumenter og videoer, som du efterfølgende kan forbinde med en QR-kode. Skal frituren eksempelvis rengøres, scanner medarbejderen blot QR-kode herpå og bliver ledt direkte til de informationer, han/hun har brug for til den pågældende opgave.

Udfører du egenkontrol for fødevarestyrelsens skyld? – Gør det for din forretnings

Som restauratør påhviler der et stort ansvar ift. fødevaresikkerheden, da man har fra fødevarestyrelsens side stillet et lovkrav om egenkontrol suppleret med kontrolbesøg.

Med Shopcheck kan du gøre disse kontroller til en central del af i din forretning. Ikke kun fordi det er et lovkrav og du skal gøre det, men fordi det rent faktisk giver værdi med strømlinede processer, målbarhed og kvalitet – og i sidste ende en mere profitabel forretning for dig.

Når det kommer til processer, er det oftest fødevarekontroller, der har særligt fokus fordi der er lovgivning omkring det. Men der er mange flere processer der bør tages lige så alvorligt – for din, dine medarbejdere og din forretnings skyld.