Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Skiftet, fra papirmanualer i ringbind til digitale kørselsvejledinger, har effektiviseret reddere i Region Sjællands’ arbejdsrutiner mærkbart

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Papirmanualen har i mange år fungeret godt, men havde imidlertid nogle svagheder. Den var langsommelig og kompleks at slå op i, og den var svær at holde opdateret ude i de enkelte biler. Derfor valgte man at indgå et samarbejde med Onlimited omkring udviklingen af en ny digital kørselsvejledning.

Digital løsning til reddere

Der er mange faktorer, der er i spil, når en redder eller læge skal finde ud af, hvilket sygehus en given patient skal køres til. En af parametrene er eksempelvis postnummeret, hvilket ikke altid er åbenlyst, såfremt man står på en landevej i en ukendt egn på eksempelvis Sjælland.

Et andet parameter er patientens tilstand og symptomer. Nogle symptomer er lettere at kategorisere, hvor andre kræver, at lægen eller redderen forholder sig til en lang række forhold. Denne dynamik er svær at gengive i et papirværk, og derfor var en digital løsning nærliggende at arbejde videre med.

Ofte er de bedste opfindelser og ideer så indlysende, at man uvilkårligt siger: ”Hvorfor er der ingen, der har tænkt på det noget før?” Det gælder også for Region Sjællands kørselsvejlednings-app, som afløser 17 tætskrevne A4-sider, som ambulanceredderne tidligere skulle holde styr på. Det har gjort hverdagen langt mere smidig for alle”.

Brian Lindekilde Hansen, Sektionsleder AMK-vagtcentral & Operativ TjenestePræhospitalt CenterRegion Sjælland

App-baseret medarbejderhåndbog

I samarbejde med Onlimited fik Region Sjælland tegnet stregerne til, hvorledes en app kunne opbygges med henblik på at kunne understøtte medarbejderne ude i ambulancerne og lægebilerne. App’en henter alle data fra et opbygget administrationssystem, hvilket betyder at Region Sjælland til stadighed kan ændre og vedligeholde de oplysninger, der ligger i app’en. Via en indbygget GPS i app’en, kan man spore, hvor en medarbejder befinder sig, og er i stand til at oversætte positionen til et postnummer. Herudover fungerer app’en offline, således der ikke er krav om internetadgang eller mobildækning. Dette var ligeledes et krav fra regionens side.

App-baseret opslagsværk

Udover at være en direkte erstatning for den gamle kørselsvejledning, fungerer app’en også som et opslagsværk/leksikon for medarbejderne. Via app’en har disse nemlig adgang til dokumenter, som man, fra central hånd, mener er relevante for læger og reddere. Derudover findes et interaktivt sygehuskort, hvoraf de enkelte afdelinger fremgår. Dette er et kraftfuldt værktøj for den enkelte medarbejder, når denne skal have overblik over stadig større sygehuse og de enkelte afdelinger.

En mere smidig hverdag

Som følge af implementeringen af app’en, som foregik hen over sommeren 2017, har de enkelte medarbejdere fået en mere intuitiv adgang til de nødvendige oplysninger for at kunne træffe korrekt sygehusvalg. Herudover har man fra kontoret på Præhospitalt Center fået et værktøj til let og enkelt at kunne opdatere ved eksempelvis nye eller ændrede sygehuse, nye regler for diagnosticering eller ændringer til kørselsvejledningen generelt.