Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

| 23. aug, 2019Case

Skiftet fra papirmanualer i ringbind til digitale kørsels-vejledinger, har effektiviseret reddere i Region Sjællands’ arbejdsrutiner mærkbart.

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Papirmanualen har i mange år fungeret godt, men havde imidlertid nogle svagheder, den var langsommelig og kompleks at slå op i, og den var svær at holde opdateret ude i de enkelte biler. Derfor valgte man at indgå et samarbejde med Onlimited omkring udviklingen af en ny digital kørselsvejledning.

 

Digital løsning til reddere

Der er mange faktorer, der er i spil, når en redder eller læge skal finde ud af, hvilket sygehus en given patient skal køres til. En af parametrene er eksempelvis postnummeret, hvilket ikke altid er åbenlyst, såfremt man står på en landevej i en ukendt egn på eksempelvis Sjælland.

En anden parameter er patientens tilstand og symptomer. Nogle symptomer er lettere at kategorisere, hvor andre kræver, at lægen eller redderen forholder sig til en lang række forhold. Denne dynamik er svær at gengive i et papirværk og derfor var en digital løsning nærlæggende at arbejde videre med.

App-baseret medarbejderhåndbog

I samarbejde med Onlimited fik Region Sjælland tegnet stregerne til, hvorledes en app kunne opbygges med henblik på at kunne understøtte medarbejderne ude i ambulancerne og lægebilerne. App’en henter alle data fra et opbygget administrationssystem, hvilket betyder at Region Sjælland til stadighed kan ændre og vedligeholde de oplysninger, der ligger i app’en. Via en indbygget GPS i app’en, kan man spore, hvor en medarbejder befinder sig, og er i stand til at oversætte positionen til et postnummer, hvilket også var nødvendigt i forhold til at kunne gøre den eksisterende papirvejledning digital. Herudover fungerer app’en generelt offline, således der ikke er krav om internetadgang eller mobildækning. Dette var ligeledes et krav fra regionens side.

 

App-baseret opslagsværk

Udover at være en direkte erstatning for den gamle kørselsvejledning fungerer app’en også som et opslagsværk / leksikon for medarbejderne. Via app’en har disse nemlig adgang til dokumenter, som man, fra central hånd, mener er relevante for læger og reddere og et interaktivt sygehuskort, hvoraf de enkelte afdelinger fremgår. Dette er et kraftfuldt værktøj for den enkelte medarbejder, når denne skal have overblik over stadig større sygehuse og de enkelte afdelinger.

Ofte er de bedste opfindelser og ideer så indlysende, at man uvilkårligt siger: ”Hvorfor er der ingen, der har tænkt på det noget før?” Det gælder også for Region Sjællands kørselsvejlednings-app, som afløser 17 tætskrevne A4-sider, som ambulanceredderne tidligere skulle holde styr på. Det har gjort hverdagen langt mere smidig for alle”.

Brian Lindekilde Hansen, Sektionsleder AMK-vagtcentral & Operativ Tjeneste,

Præhospitalt Center, Region Sjælland

En mere smidig hverdag

Som følge af implementeringen af app’en, som foregik hen over sommeren 2017, har de enkelte medarbejdere fået en mere intuitiv adgang til de nødvendige oplysninger for at kunne træffe korrekt sygehusvalg. Herudover har man fra kontoret på Præhospitalt Center fået et værktøj til let og enkelt at kunne opdatere ved eksempelvis nye eller ændrede sygehuse, nye regler for diagnosticering eller ændringer til kørselsvejledningen generelt.

 

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak omkring udviklingsprojekter. Jeg har mere end 10 års erfaring med ERP, integrerede systemer og app-udvikling.

Hos Onlimited er vi specialister i udvikling af integrerede løsninger. Vores fokus handler om kvalitet,  stabilitet, tilgængelighed, datastruktur og skalérbarhed

Vi leverer ofte – men ikke udelukkende – løsninger med internt sigte til eksempelvis dataopsamling og grundig afrapportering

 

Om Onlimited

Onlimited er et IT-hus, der ligger i Aarhus. Vi tæller i dag 20 medarbejdere, der alle arbejder dedikeret med udvikling af IT-systemer i form af enten web eller apps. Vi har mange års erfaring med projektafvikling og har arbejdet for en lang række virksomheder og hjulpet disse med at digitalisere arbejdsgange og processer.

Casper Andersen – Udviklingschef
ca@onlimited.dk
+4521221458

Læs flere Casestudies her 

En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over på digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje at udvikle en App der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre med en hjælpende hånd til børn.

read more
Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Som speditionsfirma med logistikcentre i Herning, Greve og Odense, arbejder ALPI med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Det har gjort dem til eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

read more
Joe & the Juice helt i front med Microservices & mini-Apps

Joe & the Juice helt i front med Microservices & mini-Apps

Vågent blik på konkurrenterne
I et marked vor kundeloyaliteten kan ligge på et meget lille sted, har Joe & The Juice aktivt forbedret servicen, oppet kvaliteten af deres råvarer i mere hyggelige omgivelser, det er nogle af de parametre der skal til være et skridt foran konkurrenterne. Her er fokus på friskhed, gode råvarer, fantastisk service og en god atmosfære hvor medarbejderne udstråler energi og overskud og sidst men ikke mindst et POS (Point of Sales) system der er fleksibelt og skalerbart.

read more