The Onlimited Way.

behovsafklaring(1)

1. BEHOVSAFKLARING

Når du som kunde kommer ind af døren med en app-idé, har du ofte gjort mange gode tanker omkring app-projektet – men typisk mangler du noget hjælp og sparring til valg af platforme, teknologi mm. Har du brug for en native app, eller kan du “nøjes” med en web-app? Skal du eksempelvis starte med iOS, Android eller begge platforme fra start? Vi rådgiver dig omkring mulighederne, så du får det bedste udgangspunkt.

2. PROJEKTOPLÆG

Med udgangspunkt i dit oprindelige oplæg og vores fælles dialog i behovsafklaringen kommer vi med vores anbefalinger og et bud på en løsning til at få udviklet din app. Projektoplægget vil typisk indeholde en indikation af, hvilken pris vi lander på.

projektoplaeg(5)
wireframing(5)

3. WIREFRAMING / PROTOTYPING

Næste skridt i udviklingsprocessen af din app er at udarbejde en konkret wireframe / prototype på dit app-projekt. Wireframen er en struktur- og funktionsbeskrivelse og har til formål at gøre os helt skarpe på de funktionaliteter, der skal være i din app – og lave en meget konkret afgrænsning af app-projektet. På baggrund af wireframen og workshoppen kan vi give en fast pris på projektet (under de forudsætninger, der bliver opstillet under forløbet).

4. DESIGN

Næste skridt er at tilføje en visuel identitet til din app. I denne fase finder vi ud af, hvordan den endelige app visuelt skal tage sig ud.

design(2)
implementering(7)

5. IMPLEMENTERING

Herefter er vi klar til at programmere de forskellige dele, der skal udarbejdes. Vi arbejder i programmeringsfasen i en cyklisk process, idet test er en indarbejdet del af forløbet. At indarbejde fejlrettelser og andre forhold, der bliver identificeret i tests løbende, er en stor fordel fremfor at skulle lave ét samlet test-forløb til sidst i processen.

6. LANCERING

Når din app er færdigudviklet, lancerer vi den i de respektive app-stores, hvormed projektet i første omgang er slut.

lancering(2)
vedligeholdelse(1)

7. VIDEREUDVIKLING / VEDLIGEHOLDELSE

Når din app er færdigudviklet og lanceret i første version, kan man let få tanken “det var det”. Men husk, at det der ikke udvikles (vedligeholdes) – afvikles. Ligesom med alt andet skal en app vedligeholdes og eventuelt udbygges med nye funktioner. Der kommer løbende opdateringer til iOS og Android, som i sig selv kan betyde, at en opdatering er påkrævet.