Region Sjælland | Onlimited
Region Sjælland har fået udviklet en app med indbygget GPS, der hjælper redderne med at lokalisere nærmeste sygehus. App'en er udviklet af Onlimited. Skal vi også hjælpe dig?
1922
page-template-default,page,page-id-1922,page-child,parent-pageid-866,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

REGION SJÆLLAND – DIGITAL KØRSELSVEJLEDNING

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

 

Papirmanualen havde fungeret godt længe, men havde imidlertid nogle svagheder; den var langsommelig og kompleks at slå op i, og den var svær at holde opdateret ude i de enkelte biler. Derfor valgte man at indgå et samarbejde med Onlimited omkring udviklingen af en ny digital kørselsvejledning.

Digital løsning til redderne

Der er mange faktorer, der er i spil, når en redder eller læge skal finde ud af, hvilket sygehus en given patient skal køres til. En af parametrene er eksempelvis postnummeret, hvilket ikke altid er åbenlyst, såfremt man står på en landevej i en ukendt egn på eksempelvis Sjælland.

 

En anden parameter er patientens tilstand og symptomer. Nogle symptomer er lettere at kategorisere, hvor andre kræver, at lægen eller redderen forholder sig til en lang række forhold. Denne dynamik er svær at gengive i et papirværk og derfor var en digital løsning nærlæggende at arbejde videre med.

 

Brian Lindekilde Hansen, Sektionsleder AMK-vagtcentral & Operativ Tjeneste, Præhospitalt Center Region Sjælland udtaler:

Ofte er de bedste opfindelser og ideer så indlysende, at man uvilkårligt siger: ”Hvorfor er der ingen, der har tænkt på det noget før?” Det gælder også for Region Sjællands kørselsvejlednings-app, som afløser 17 tætskrevne A4-sider, som ambulanceredderne tidligere skulle holde styr på. Det har gjort hverdagen langt mere smidig for alle”.

App-baseret medarbejderhåndbog

I samarbejde med Onlimited fik Region Sjælland tegnet stregerne til, hvorledes en app kunne opbygges med henblik på at kunne understøtte medarbejderne ude i ambulancerne og lægebilerne. App’en henter alle data fra et opbygget administrationssystem, hvilket betyder at Region Sjælland til stadighed kan ændre og vedligeholde de oplysninger, der ligger i app’en. Via en indbygget GPS i app’en, kan man spore, hvor en medarbejder befinder sig, og er i stand til at oversætte positionen til et postnummer, hvilket også var nødvendigt i forhold til at kunne gøre den eksisterende papirvejledning digital. Herudover fungerer app’en generelt offline, således der ikke er krav om internetadgang eller mobildækning. Dette var ligeledes et krav fra regionens side.

App-baseret opslagsværk og leksikon

Udover at være en direkte erstatning for den gamle kørselsvejledning fungerer app’en også som et opslagsværk / leksikon for medarbejderne. Via app’en har disse nemlig adgang til dokumenter, som man, fra central hånd, mener er relevante for læger og reddere og et interaktivt sygehuskort, hvoraf de enkelte afdelinger fremgår. Dette er et kraftfuldt værktøj for den enkelte medarbejder, når denne skal have overblik over stadig større sygehuse og de enkelte afdelinger.

En mere smidig hverdag

Som følge af implementeringen af app’en, som foregik hen over sommeren 2017, har de enkelte medarbejdere fået en mere intuitiv adgang til de nødvendige oplysninger for at kunne træffe korrekt sygehusvalg. Herudover har man fra kontoret på Præhospitalt Center fået et værktøj til let og enkelt at kunne opdatere ved eksempelvis nye eller ændrede sygehuse, nye regler for diagnosticering eller ændringer til kørselsvejledningen generelt.

Kontakt Onlimited

Har du behov for en lignende løsning, eller har du i bredere forstand en personalehåndbog, som skal digitaliseres, er du meget velkommen til at kontakte Onlimited på mail eller telefon 7070 2526.