En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

Nu kan forældre følge deres børns udvikling og på samme tid føre logbog over vigtige milepæle. 

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over på digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje at udvikle en app, der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre  i børnenes opvækst samt give inspiration til blandt andet motoriske øvelser.

Forlaget Skalmeje, er et forlag, der udgiver bøger om amning og børns udvikling. I snart 20 år har forlaget udgivet bogen “Lille menneske”, som har været en fast del af småbørnsforældres værktøjskasse til bedre at forstå, hvordan man kommunikerer med sit barn.

Digitale familier

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje, at udvikle en App, der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre i børnenes udvikling og tilmed forsyne dem med materiale, som de altid har ved hånden.

Derfor kontaktede Forlaget Skalmeje Onlimited, med henblik på at få udviklet en løsning, der både var tidssvarende men samtidig havde samme faglige tyngde som deres tidligere publikationer.

Resultatet blev en løsning, hvor nybagte forældre kan følge deres børns udvikling på tværs af alderstrin og på samme tid føre logbog over vigtige milepæle i deres barns liv.

Digital logbog

Den oprindelige idé var at udvikle en dagbog, hvor forældre kunne dokumentere deres børns udvikling, men efter en række interviews med bla. forældre, stod det hurtigt klart, at de ville få svært ved at få tid til at skrive dagbog midt i en hektisk dag med bleskift og søvnløse nætter. Derfor blev en logbog testet, hvor forældre ved hjælp af simple stikord og billeder kunne dokumentere milepæle i deres børns liv. Interviewene viste at denne tilgang var bedre og derfor blev dette implementeret i den endelige løsning.

Altid ajour med indholdet

Med en app i AppStore & Google Play er det nu blevet muligt for Forlaget Skalmeje, at holde indhold opdateret. Hvor man tidligere skulle vente på trykkeriet og næste oplag, er det i dag langt mere fleksibelt at opdatere indholdet i både tekst , billede & video. 

Populær i App Store

Siden udgivelsen i AppStore & Google Play har appen fået en varm modtagelse af nybagte forældre og haft en stødt stigende download kurve.

Tilbage står Skalmeje med en løsning der både er god, anvendelig &  godt designet.

Hent Lille Menneske 0-3 år allerede idag i din favorit AppStore.

.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak omkring, hvordan I kan komme igang. Vi har mere end 10 års erfaring med app-udvikling.

 

I Onlimited er vi kendt for den gode rådgivning, løbende sparring og mange ideer til succesfulde digitale brugeroplevelser. Vi har kompetencerne til både at finde behovet, udvikle en løsning og lancere app’en. Alt med fokus på jeres digitale forretning.

Vi leverer ofte – men ikke udelukkende – løsninger med internt sigte til eksempelvis dataopsamling og/eller afrapportering/benchmarking.  

Om Onlimited

Onlimited er et IT-hus, der ligger i Aarhus. hvor alle arbejder dedikeret med udvikling af IT-systemer i form af enten webløsninger eller apps. Vi har mange års erfaring med projektafvikling og har arbejdet for en lang række virksomheder og hjulpet disse med at digitalisere arbejdsgange og processer. 

 

Nikolaj Mørch Nielsen
Projektleder og seniorudvikler
nn@onlimited.dk

Læs flere Casestudies her 

En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over på digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje at udvikle en App der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre med en hjælpende hånd til børn.

read more
Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Som speditionsfirma med logistikcentre i Herning, Greve og Odense, arbejder ALPI med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Det har gjort dem til eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

read more
Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

read more

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

ALPI har gjort det nemt at administrere adgangs-kontrol alle døgnets timer for vognmænd.

I samarbejde med ARAS Security blev Onlimited, af ALPI valgt til, at lave en API integration til deres sikkerhedsanlæg til bedre at kunne administrere adgange til deres mange tilknyttede vognmænd.

ALPI: eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack.

Som speditionsfirma med logistikcentre i Herning, Greve og Odense, arbejder ALPI med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Det har gjort dem til eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

I samarbejde med ARAS Security blev Onlimited, af ALPI valgt til at lave en integration til deres interne sikkerheds- og adgangkontrolsystem, for bedre at kunne administrere adgangene for deres man tilknyttede vognmænd.

Vognmænd må maks være 24 timer på hver enkelt lokation

Ifølge Dansk lovgivning må vognmænd maksimum opholde sig i 24 timer på en lokation. Derfor blev der udviklet en løsning hvor vognmænd der nærmer sig en lokation – får tilsendt en SMS med en engangskode, der har en gyldighed på 24 timer. Dette sikrer, at vognmænd, der ikke kan nå at være på en given lokation, på et givent tidspunkt, får muligheden for at selvbetjene i alle døgnets timer uden at en speditør skal tildele adgangen. Dette sikrer at uvedkommende ikke får adgang til faciliteter og lokaler udenfor det aftalte tidsrum.

Vognmandsekspedition hjemme fra privaten. 

En af de helt store fordele ved et fuldautomatisk selvbetjeningssystem er, at speditører nu slipper for, fysisk at skulle køre fysisk ud og åbne op for vognmænd i alle døgnets 24 timer. Nu kan de hjemmefra, hurtigt oprette/ændre eller lukke for adgange til vognmænd og tilmed sende instruktioner ud på flere forkellige sprog. 

 

Nu har vognmænd muligheden for at betjene sig selv i alle døgnets timer, uden at en speditør skal ud og åbne for dem.

I løsningen kan ALPI nemt styre adgange, se logfiler over ind- og udkørsler samt tildele eller fjerne de nødvendige tilladelser. Dette til stor glæde for både vognmænd og speditører!

NOX giver høj fleksibilitet med tidsstyret adgang.

En rundspørge i september 2019 blandt virksomheder i tre udvalget brancher,  viser en stor efterspørgsel på tidsstyrede adgangsprodukter. Specielt i brancher hvor der er mange løst tilknyttede medarbejdere og vikarer, der har sin gang udenfor normal åbningstid er behov stort. Men en løsning som denne kan du som virksomhedsejer tage det første skridt mod øget fleksibilitet på dette område.

Sikkerhed i verdensklasse

NOX en af de bedste og med anderkendte sikkerhedsløsninger på markedet og er i højeste sikringsklasse, (klasse 3), hvilket garanterer sikring i topklasse. Specielt for virksomheder der har aktiver af høj værdi, er det essentielt at basere løsninger på et system, der har en sikkerhed og kvalitet i højsædet.

 

 

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring hvordan I kan komme igang med  adgangskontrolløsning fra Onlimited, NOX & ARAS Security. Vi har mere end 10 års erfaring med integrerede systemer.

Hos Onlimited er vi specialister i udvikling af integrerede løsninger. Vores fokus handler om kvalitet,  stabilitet, datastruktur og skalérbarhed

Vi leverer ofte – men ikke udelukkende – løsninger med internt sigte til eksempelvis dataopsamling og grundig afrapportering

 

Om Onlimited

Onlimited er et IT-hus, der ligger i Aarhus. Vi tæller i dag 20 medarbejdere, der alle arbejder dedikeret med udvikling af IT-systemer i form af enten web eller apps. Vi har mange års erfaring med projektudvikling og har arbejdet for en lang række virksomheder og hjulpet disse med at digitalisere arbejdsgange og processer.

Casper Andersen – Udviklingschef
ca@onlimited.dk
+4521221458

Læs flere Casestudies her 

En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over på digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje at udvikle en App der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre med en hjælpende hånd til børn.

read more
Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Som speditionsfirma med logistikcentre i Herning, Greve og Odense, arbejder ALPI med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Det har gjort dem til eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

read more
Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

read more
Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Skiftet fra papirmanualer i ringbind til digitale kørsels-vejledinger, har effektiviseret reddere i Region Sjællands’ arbejdsrutiner mærkbart.

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Papirmanualen har i mange år fungeret godt, men havde imidlertid nogle svagheder, den var langsommelig og kompleks at slå op i, og den var svær at holde opdateret ude i de enkelte biler. Derfor valgte man at indgå et samarbejde med Onlimited omkring udviklingen af en ny digital kørselsvejledning.

 

Digital løsning til reddere

Der er mange faktorer, der er i spil, når en redder eller læge skal finde ud af, hvilket sygehus en given patient skal køres til. En af parametrene er eksempelvis postnummeret, hvilket ikke altid er åbenlyst, såfremt man står på en landevej i en ukendt egn på eksempelvis Sjælland.

En anden parameter er patientens tilstand og symptomer. Nogle symptomer er lettere at kategorisere, hvor andre kræver, at lægen eller redderen forholder sig til en lang række forhold. Denne dynamik er svær at gengive i et papirværk og derfor var en digital løsning nærlæggende at arbejde videre med.

App-baseret medarbejderhåndbog

I samarbejde med Onlimited fik Region Sjælland tegnet stregerne til, hvorledes en app kunne opbygges med henblik på at kunne understøtte medarbejderne ude i ambulancerne og lægebilerne. App’en henter alle data fra et opbygget administrationssystem, hvilket betyder at Region Sjælland til stadighed kan ændre og vedligeholde de oplysninger, der ligger i app’en. Via en indbygget GPS i app’en, kan man spore, hvor en medarbejder befinder sig, og er i stand til at oversætte positionen til et postnummer, hvilket også var nødvendigt i forhold til at kunne gøre den eksisterende papirvejledning digital. Herudover fungerer app’en generelt offline, således der ikke er krav om internetadgang eller mobildækning. Dette var ligeledes et krav fra regionens side.

 

App-baseret opslagsværk

Udover at være en direkte erstatning for den gamle kørselsvejledning fungerer app’en også som et opslagsværk / leksikon for medarbejderne. Via app’en har disse nemlig adgang til dokumenter, som man, fra central hånd, mener er relevante for læger og reddere og et interaktivt sygehuskort, hvoraf de enkelte afdelinger fremgår. Dette er et kraftfuldt værktøj for den enkelte medarbejder, når denne skal have overblik over stadig større sygehuse og de enkelte afdelinger.

Ofte er de bedste opfindelser og ideer så indlysende, at man uvilkårligt siger: ”Hvorfor er der ingen, der har tænkt på det noget før?” Det gælder også for Region Sjællands kørselsvejlednings-app, som afløser 17 tætskrevne A4-sider, som ambulanceredderne tidligere skulle holde styr på. Det har gjort hverdagen langt mere smidig for alle”.

Brian Lindekilde Hansen, Sektionsleder AMK-vagtcentral & Operativ Tjeneste,

Præhospitalt Center, Region Sjælland

En mere smidig hverdag

Som følge af implementeringen af app’en, som foregik hen over sommeren 2017, har de enkelte medarbejdere fået en mere intuitiv adgang til de nødvendige oplysninger for at kunne træffe korrekt sygehusvalg. Herudover har man fra kontoret på Præhospitalt Center fået et værktøj til let og enkelt at kunne opdatere ved eksempelvis nye eller ændrede sygehuse, nye regler for diagnosticering eller ændringer til kørselsvejledningen generelt.

 

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak omkring udviklingsprojekter. Jeg har mere end 10 års erfaring med ERP, integrerede systemer og app-udvikling.

Hos Onlimited er vi specialister i udvikling af integrerede løsninger. Vores fokus handler om kvalitet,  stabilitet, tilgængelighed, datastruktur og skalérbarhed

Vi leverer ofte – men ikke udelukkende – løsninger med internt sigte til eksempelvis dataopsamling og grundig afrapportering

 

Om Onlimited

Onlimited er et IT-hus, der ligger i Aarhus. Vi tæller i dag 20 medarbejdere, der alle arbejder dedikeret med udvikling af IT-systemer i form af enten web eller apps. Vi har mange års erfaring med projektafvikling og har arbejdet for en lang række virksomheder og hjulpet disse med at digitalisere arbejdsgange og processer.

Casper Andersen – Udviklingschef
ca@onlimited.dk
+4521221458

Læs flere Casestudies her 

En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over på digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje at udvikle en App der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre med en hjælpende hånd til børn.

read more
Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Som speditionsfirma med logistikcentre i Herning, Greve og Odense, arbejder ALPI med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Det har gjort dem til eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

read more
Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

read more
Joe & the Juice helt i front med Microservices & mini-Apps

Joe & the Juice helt i front med Microservices & mini-Apps

Joe & the Juice helt i front med Microservices & mini-Apps

Joe & the Juice – Mere end en virksomhed der sælger juice & kaffe.

Joe & the Juice er en af verdens mest innovative Cafekæder. Udover at sælge kaffe og juice, har de en ambition om, gennem data, at give deres kunder en unik og personlig oplevelse i samtlige af deres over 300 butikker.

Vågent blik på konkurrenterne

I et marked hvor kundeloyalitet kan være meget svær at opnå, arbejder Joe & The Juice kontinuerligt og fokuseret med optimering af servicen, kvaliteten og kulturen for hele tiden at være et skridt foran konkurrenterne. Her er fokus på friskhed, gode råvarer, fantastisk service – men frem for alt en utrolig stærk kultur, der gennemsyrer hele organisationen. Inde bagved facaden arbejder man utrolig bevidst med dataindsamling og analyse for heletiden at optimere den voksende virksomhed.

POS system med kontrol over transaktionerne ud i sidste led

Sammen med Onlimited udviklede Joe & the Juice en helt unik POS løsning, der fungerer som platform for al deres salg og interaktion med kunder.

Platformen anvendes i dag til alt in-store salg i samtlige af deres 300 butikker på verdensplan.

Hos Joe & The Juice ønskede man ikke at gå ad traditionelle veje og tilpasse sig en standardløsning. Ønsket var at anvende iPads, bl.a. fordi de matcher virksomhedens brand, men også fordi en iPad er lettere at udskifte, hvis den går i stykker. 

Joe’s butikker er forbundet med en Cloudbaseret løsning, der gør det muligt at opsamle transaktions-data og samtidig bearbejde data om kunderne, når de handler i den enkelte butik. Indsamling, bearbejdning og anvendelse af data er essentiel for at skabe den helt optimale kundeoplevelse.

Joe & the Juice altid er ajour med hvad deres kunder efterspørger.

Funktionsspecifikke Mikro-Apps

For at skabe bedste løsning for den enkelte Juicer, blev det besluttet, at der ikke skulle udvikles én stor app men derimod række mindre “Mikro-Apps”, hvor funktionaliteten understøtter lige præcis den enkelte UseCase. En central del af disse apps i Joe & The Juice er naturligvis POS-app’en.

Joe & The Juice har i samarbejde med Onlimited løbende udviklet nye apps, der er integreret med deres POS-løsning – som f.eks. apps til registrering/bestilling af nyt inventar, registrering af møde- og arbejdstider, simpel løbende måling af medarbejdertilfredshed mm.

Gamle kasseapparater med udfordringer

Som andre virksomheder startede Joe & The Juice med at have almindelige kasseapparater. Udfordringerne med de disse var, at de ikke kunne fjernstyres. derfor var det nødvendigt at kontakte administrationen, når der eksempelvis skulle foretages en prisjustering.

Efterfølgende fik man en PC-baseret løsning, hvor administrationen kunne logge sig på hver enkelt juicebars kasseapparat via “Remote Desktop”. Dette var dog stadig en mindre optimal løsning, da der skulle logges på rigtig mange gange.  Dette var i sagens natur en omkostningstung løsning og en løsning med risiko for mange fejl.

Flere butikker – Større behov

I takt med at Joe & The Juice vokser og flere butikker, er der der et behov for, at vi kan ændringer kunne foretages på et overordnet niveau. Produktdata eksisterede i forvejen i virksomhedens ERP-system, hvorfor tankerne om at lave en løsning, der kunne trække direkte på disse data, opstod.

 

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak omkring hvordan I kan komme igang med POS systemer på en ny måde. Vi har mere end 10 års erfaring.

 

Hos Onlimited er vi specialister i udvikling af integrerede løsninger. Vores fokus handler om kvalitet,  stabilitet, datastruktur og skalérbarhed

Vi leverer ofte – men ikke udelukkende – løsninger med internt sigte til eksempelvis dataopsamling og grundig afrapportering  

Om Onlimited

Onlimited er et IT-hus, der ligger i Aarhus. hvor alle arbejder dedikeret med udvikling af IT-systemer i form af enten web eller apps. Vi har mange års erfaring med projektudvikling og har arbejdet for en lang række virksomheder og hjulpet disse med at digitalisere arbejdsgange og processer. 

 

Nikolaj Mørch Nielsen
Projektleder og seniorudvikler
nn@onlimited.dk

Læs flere Casestudies her 

En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over på digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje at udvikle en App der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre med en hjælpende hånd til børn.

read more
Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Som speditionsfirma med logistikcentre i Herning, Greve og Odense, arbejder ALPI med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Det har gjort dem til eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

read more
Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

read more
APCOA og Brobizz er med HELE vejen

APCOA og Brobizz er med HELE vejen

APCOA og Brobizz er med HELE vejen

APCOA gør det nemt at betale med BroBizz direkte i App’en

APCOA er Danmarks største parkeringsselskab og med 1500 parkeringsanlæg fordelt over hele landet, kan der være tryk på parkerings-aktiviteterne.

Derfor var det et naturligt valg for BroBizz at kontakte APOCA for at få løst én af de helt store udfordringer, nemlig at kunne servicere erhvervskunder på HELE deres rejse – fra de sætter sig ind i deres bil på deres arbejdsplads – til deres parkering til kundemøder ude i byen.

APCOA og Brobizz er med HELE vejen

APCOA Danmark har en af Danmarks mest downloadede og anvendte parkerings-apps, derfor var det et naturligt match at kombinere muligheden for at parkere med sit BroBizz abonnement direkte i sin favorit app.

Slut med krøllede bon’er og bilag der bliver væk

APCOAs ønske var at få et gnidningsfrit parkerings- & BroBizz-forløb og for slutkundens vedkommende at slippe af med krøllede bon’er og bilag der bliver væk.

Et af  de vigtigste parametre for APCOA, nemlig at få samlet faktureringsdelen ét sted – til glæde for både medarbejdere der er “ude i marken” og medarbejdere i regnskabsafdelingen.  

Vores behov for at kunne operere agilt og få produceret avancerede løsninger hurtigt – har vi fundet et super match i Onlimited

Daniel Panduro

Projektchef / Head of PMO Denmark, APCOA Danmark

Kundernes dom?  – We love it! ❤️

Med en tidlig novemberudgivelse af APCOA FLOW appen, nu med BroBizz integration – kombineret med en landsdækkende kampagne i erhvervsmedier, oplevede APCOA Danmark en 250% stigning i antallet af downloads.

%

Stigning i App downloads efter BroBizz integration

Et fleksibelt samarbejde

Onlimited har i forbindelse med udviklingen af løsningen spillet en central rolle i at få rullet produktet trygt i mål, om hvordan der kunne skabes mest værdi gennem brugen af Elastic Search, samt hvordan den nødvendige implementation kunne gribes mest fordelagtigt an. Samtidig har Onlimited varetaget implementeringen af løsningen både i BackEnd og i App i tæt dialog med BroBizz.

 

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak omkring integration. Jeg har mere end 10 års erfaring med ERP og integrerede systemer.

Hos Onlimited er vi specialister i udvikling af integrerede løsninger. Vores fokus handler om kvalitet,  stabilitet, datastruktur og skalérbarhed

Vi leverer ofte – men ikke udelukkende – løsninger med internt sigte til eksempelvis dataopsamling og grundig afrapportering

 

Om Onlimited

Onlimited er et IT-hus, der ligger i Aarhus. Vi tæller i dag 20 medarbejdere, der alle arbejder dedikeret med udvikling af IT-systemer i form af enten web eller apps. Vi har mange års erfaring med projektudvikling og har arbejdet for en lang række virksomheder og hjulpet disse med at digitalisere arbejdsgange og processer.

Casper Andersen – Udviklingschef
ca@onlimited.dk
+4521221458

Læs flere Casestudies her 

En dansk institution bliver digitaliseret

En dansk institution bliver digitaliseret

I et marked hvor brugere I højere grad bevæger sig over på digitale platforme, var det et naturligt valg for Forlaget Skalmeje at udvikle en App der kunne være med til at involvere både forældre og bedsteforældre med en hjælpende hånd til børn.

read more
Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Bedre og sikrere adgang til vognmænd

Som speditionsfirma med logistikcentre i Herning, Greve og Odense, arbejder ALPI med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Det har gjort dem til eksperter i løsninger indenfor lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

read more
Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Region Sjælland – Fra papirmanual til digital kørselsvejledning

Præhospitalt Center, der ligger i Slagelse, hører under Region Sjælland og står kort fortalt for disponering af al ambulance- og lægekørsel i regionen. Centeret havde tidligere udarbejdet en papirmanual, som skulle fungere som instruks for de ansatte reddere og praktiserende læger i deres valg af sygehus ved patientkørsel.

read more